ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสงาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต๑
ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐
sangao@loei1.go.th
Comments